Opettaja & Yritys

Yritys «Puhutun venäjän kielen kurssit» perustettiin vuonna 2011. Taustalla ovat opintoni Pietarin valtiollisessa yliopistossa ja yli 24 vuoden työkokemus venäjän kielen opettamisesta.

Vuodesta 1992 lähtien olen tehnyt rakasta työtäni Kuopiossa: Järjestin eritasoista ja monimuotoista puhutun venäjän kielen opetusta erikokoisille ryhmille ja eri-ikäisille opiskelijoille:

 • Kesäyliopistossa
 • AMK:ssa
 • Kuopion Kriisinhallintakeskuksessa
 • Geologian Tutkimuskeskuksessa
 • Kuopion Yliopistossa
 • Venäjän kauppaa harjoittavissa yrityksissä

Vuosina 1995-2010 työskentelin Kuopion yliopiston kielikeskuksessa, jossa opetin puhuttua venäjän kieltä alkeis- ja jatkokursseilla. Ne vuodet ovat olleet loistava mahdollisuus keskittyä opetukseni kehittämiseen.

Lähtökohtana oli, että opiskelun tulee olla mielenkiintoista ja jokaisen opiskelijan on opittava puhumaan venäjää riippumatta oppituntien pienestä määrästä. Tavoitteena oli rakentaa selkeä oppimateriaalipaketti, jossa pedagoginen näkemykseni, sisältö, menetelmät ja oppimisilmapiiri muodostaisivat kiinnostavan ja tehokkaan kokonaisuuden.

On ollut ilo huomata, että yliopistossa kursseilleni tuli joka vuosi paljon opiskelijoita, siitä huolimatta, että kyseiset opinnot ovat olleet heille vapaaehtoisia. Monelle heistä opitusta kielitaidosta on ollut hyötyä työllistymisessä yrityksiin.

Kaikki kurssit on todettu toimiviksi käytännössä. Olen hyvin kiitollinen kaikille opiskelijoilleni heidän kiinnostuksesta meidän työskentelyä kohtaan ja heidän positiivisesta palautteesta, josta oli paljon apua.

Monet materiaalit ovat julkaistuna oppikirjoina:

 • Intensiivinen puhutun venäjän peruskurssi, kirja & 2 CD, Finn Lectura, 2000, 2007, 2009
 • “Serpantin 1” Puhutun venäjän jatkokurssi, kirja & CD, Finn Lectura, 2009
 • “Serpantin 2” Puhutun venäjän jatkokurssi, kirja & CD, Finn Lectura, 2010

Kehitän puhutun venäjän kielen opetusmetodiani jatkuvasti. Aloittelijoille takoitettua puhutun venäjän opetuskokonaisuutta on uudistettu erityisesti yksityis- ja yrityisasiakkaita varten.

Jokaista kurssia muokataan yksilöllisesti, ottaen huomioon:

 • opetusmuoto
 • opetuksen sisältö
 • kurssin kesto
 • asiakkan edistuminen
 • asiakkalle sopiva opetustyyli
 • tarvittaessa erikoisalan sanasto.Yhteystiedot

Esitä omat toivomuksesi ja kysy lisää sähköpostitse!