Yksityisopetus

Yksityinen opetus on paras vaihtoehto kun:

  • haluat nopeasti aktivoida tai parantaa suullista kielitaitoasi
  • olet kiireinen ja tarvitset joustavan aikataulun
  • tiiviissä oppilas-opettaja -vuorovaikutustilanteessa omaksut aineston parhaimmillaan rauhassa ja omassa tahdissa

Yksityisopetus järjestetään niin, että kurssin sisältö, etenemisvauhti, kesto ja menetelmät räätälöidään yksillöllisesti opiskelijan tarpeiden ja toivomusten pohjalta. Myös opettajan välitön palaute on hyvin merkittävä yksityisopetuksen mahdollistama etu.

Kurssilla voit:

  • oppia puhumaan käytännön arkitilanteissa tarvittavaa venäjää aloittelijan tasolla
  • kehittää nykyistä suullista kielitaitoasi
  • kehittää omaa erikoisalan kielitaitoasi
  • valmistautua työmatkaan, neuvotteluun, esittelyyn tai työtehtäviin Venäjällä

Ykstityisopetus parille

Tilanteissa, joissa työnantaja ei osallistu kustannuksiin ja opiskelu on omaehtoista, tämä opetusmuoto on taloudellisesti edullisin ratkaisu. Parina voi toimia esimerkiksi työkaveri tai ystävä, ja yksityisopetuksen kustannukset jaetaan kahden kesken.

Pariopetus sopii erinomaisesti kahdelle opiskelijalle, joiden kielitaito ja opiskelun tavoitteet ovat samanlaisia. Pariopetuksessa yhdistyvät eri kurssimuotojen parhaat puolet: ryhmäopetuksen vuorovaikutus ja yksityisopetuksen intensiivisyys.

Kurssi edellyttää, että molemmat osallistujat ovat aina paikalla. Jos jompikumpi on estynyt, tunti on peruttava, ja seuraavalla kertaa jatkamme yhdessä siitä, mihin jäätiin edellisellä tunnilla. Peruuntuneiden tuntien vuoksi kurssin kestoa voidaan tarvittaessa pidentää.

Ryhmäopetus

Opiskelu pienessä ryhmässä sopii työyhteisölle, joka haluaa aloittaa aivan alkeista, tai jonka kielitaito on suunnilleen samalla tasolla. Kurssin sisältö ja aikataulu suunnitellaan ryhmän tarpeiden perusteella.
Ryhmäopetuksen ryhmätöiden, roolipelien ja keskustelujen ansiosta oppilailla on hyvä mahdollisuus kuunnella ja korjata toisiaan, jolloin yhteistyö tehostaa oppimista.

Intensiiviopetus

Puhutun venäjän kielen intensiivikurssi on hyvä vaihtoehto, kun kalenteri on työkiireiden täyttämä. Kurssi kestää yleensä 2-10 päivää ja jokaisena päivänä pidetään 4-8 opetustuntia.
Intensiivikurssi on hyvin joustava: sen pituudesta ja ajankohdasta päättävät asiakkaat. Intensiivikurssi voidaan järjestää yksityisopetuksena tai pienryhmässä kaikkialla Suomessa.

Materiaalin järjestys auttaa omaksumaan aineiston nopeasti. Puheharjoitukset rohkaisevat käyttämään kieltä ja kartuttavat sanavarastoa. Monipuolisten menetelmien ansiosta opiskelijat pysyvät oppituntien aikana virkeinä ja aktiivisina, mikä edesauttaa sekä oppimista, että opittujen asioiden muistamista.
Yhteystiedot

Esitä omat toivomuksesi ja kysy lisää sähköpostitse!